Föredrag och kurser

Dag Öhrlund håller föredrag på begäran och arrangerar skrivarkurser. Maila dagsinbox@gmail.com för vidare information.